Publicam drept la replica doamna Emilia Ion-D.G.A.S.P.C. Sector 2

0
29

Către: ziarultricolorul.ro

Email: Ref. la: Cerere de publicare a dreptului la replică

În atentia d-lui Alexandru Ștefănescu/ Ziarultricolorul.ro

București 08.06.2024

Subsemnata Ion Emilia, inspector de specialitate în cadrul Serviciului Registratură, Relații cu Publicul  al  D.G.A.S.P.C. Sector 2, având in vedere:

Articolul intitulat Dragoste din Interespublicat pe site-ul ziarultricolorul.ro, cât si pe pagina de Facebook în data de 06.06.2024 sub numele Alexandru Ștefănescu, vă înaintez prezentaCERERE DE PUBLICARE A DREPTULUI LA REPLICĂ, cu privire la cele afirmate despresubsemnata în articolul mai sus citat și vă solicit publicarea următorului drept la replică:

Subsemnata Ion Emilia, inspector de specialitate în cadrul Serviciului Registratură, Relații cu Publicul  al  D.G.A.S.P.C. Sector 2, vă aduc la cunoștință că prin asocierea numeluimeu, prin modalitatea de prezentare a informațiilor, prin titlul folosit, prin conexiunile de numeși fapte ce au fost făcute în cadrul articoluluiDragoste din interes”, prin afirmiile și acuzațiilenefondate, este prejudiciată nu doar imaginea  subsemnatei , ci și a institutiei unde îmi desfășoractivitatea de șapte ani, dând dovadă de corectitudine și profesionalism.

Vă rog sa aveți în vedere că articolul mai sus citat, generează în continuare opinii care sunt de natură să aducă atingere gravă dreptului meu la imagine și reputației mele, drepturmare va solicit scoaterea acestui articol de pe site. Totodată, îmi rezerv dreptul de a acționa îninstanță penal și civil,  atât societatea care administrează site-ul, cât si pe autorul articolului, solicitând instanței de judecată repararea prejudiciului de imagine cauzat prin obligarea la plată a unor daune morale.

aduc la cunoștință faptul potrivit art. 30 alin.(6) din Constituția Românieilibertatea de exprimare nu poate prejudicia , demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei șinici dreptul la propria imagine”.

EMILIA ION