Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, vrea să pună garduri de 25 milioane lei

0
333

Primăria Sectorului 3 vrea să pună garduri de 25 milioane lei cu compania municipală Algorithm Construcții S3, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 programată pe 19 decembrie. Este vorba despre un acord-cadru pe 18 luni, iar societatea va executa la comanda Primăriei „lucrări de împrejmuire cu gard metalic galvanizat tratat anticoroziv prin zincare” și să demonteze vechile garduri.

Achiziția gardurilor este făcută pentru îmbunătățirea serviciilor publice, se arată în referatul de aprobare semnat de primarul Robert Negoiță.

„În vederea îmbunătăţirii calității și eficientizării serviciilor publice furnizate de către administrația publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, în ceea ce priveşte asigurarea materialelor de reparație străzi de pe raza Sectorului 3 a Municipiului Bucureşti a reieşit nevoia de demarare a unei a proceduri de achiziție în vederea atribuirii unui Acord-cadru pe 18 luni care să integreze componenta de lucrări de montare şi demontare gard galvanizat tratat anticoroziv prin zincare la cald (h=1.2 m sau 1.8 m, în funcție de necesitățile din teren). În urma evaluărilor efectuate de Direcția Administrarea Domeniului Public şi luând în considerare necesitățile aferente unei perioade de doi ani, Direcția Administrarea Domeniului Public a elaborat o listă maximală de astfel de lucrări care să acopere toate nevoile specifice”, se arată în referatul de aprobare.

În câteva zile s-a decis că oferta trimisă de compania Algorithm Construcții S3.

„În urma anunţului de intenție nr. 6777/06.12.2023, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, Cabinet Primar sub nr. 332047/07.12.2023, a fost realizată documentația de atribuire şi transmisă invitația de participare către societatea Algorithm Construcții S3 SRL, în vederea participării la procedura de atribuire a Acordului-cadru având ca obiect „Lucrări de împrejmuire cu gard metalic galvanizat tratat anticoroziv prin zincare” în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. În urma transmiterii de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL a ofertei tehnice şi financiare (…) a fost întrunită o comisie care a analizat documentația specifică. Prin procesul verbal al Comisiei de analiză pentru propunerea de atribuire a Acordului-cadru având ca obiect” Lucrări de împrejmuire cu gard metalic galvanizat tratat anticoroziv prin zincare” nr. 338132/13.12.2023, oferta tehnică şi financiară a societăţii Algorithm Construcții S3 S.R.L. a fost declarată admisibilă”, se arată în document.

La compania Algorithm Construcții S3 sunt acționare două companii ale Consiliului Local Sector 3 – Algorithm Residential S3 și SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3.

Primăria a dat zeci de contracte către propriile societăți, dar mai departe acestea nu fac procedură de achiziție publică, contractele încheiate cu terți nu sunt pe site, iar urma banului public se pierde. Pe site-ul Algorithm Construcții sunt doar facturi emise pe baza contractelor, însă din acestea nu se înțelege mare lucru.

 

 

 

@Hotnews