Directorul DITL sector 5, Valerian Sălăvăstru: Piedone NU este primarul de drept al sectorului 5! 

0
35790

Numitul Popescu Cristian Piedone are o situație incertă, din punct de vedere juridic, la primăria sectorului 5.  

Cristian Popescu Piedone apare în media cât și în sector uzurpând calitatea oficială de primar al sectorului 5 faptă pedepsită conform art. 258 din Codul Penal: “Uzurparea de calități oficiale 

(1) Folosirea fără drept a unei calități oficiale care implică exercițiul autorității de stat, însoțită sau urmată de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta funcționarului public care continuă să exercite o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, după ce a pierdut acest drept conform legii. 

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) au fost săvârșite de o persoană care poartă, fără drept, uniforme sau semne distinctive ale unei autorități publice, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.” 

Toate acestea se pare că trec nesesizate de către autorități dar există și ochi vigilenți care nu se lasă înșelați de circul pe care îl face autointitulatul primar al sectorului 5 Cristian Popescu Piedone.

Unul din cei care nu se lasă înșelați și căruia nu îi este frică să apere legea și interesele cetățenilor din sectorul 5 este directorul general al DITL Sector 5, domnul Valerian Sălăvăstru .  

Vă mai aduceți aminte de Cioabă care se autointitulase regele țiganilor, cam așa este și cu Piedone, diferența este că Cioabă nu avea la dispoziție un buget al statului în care să bage mâna și nu uzurpa o calitate oficială.  

Vă prezentăm mai jos sesizarea DNA făcută de directorul DITL Valerian Sălăvăstru referitoare la uzurparea de calități oficiale pe care o face numitul Cristian Popescu Piedone:  

Către, 

DNA (cu referire la lucrarea înregistrată la nr 10550/2023) 

Instituția Prefectului mun București 

Ministerul de Interne 

MDRAP 

Mass media 

 

Primăria sect 5 București are 2 primari și 2 viceprimari sau un primar și 3 viceprimari !? 

 

  • în 09.06.2022 s-a constatat, prin Ordinul nr 358 al Prefectului mun București încetarea de drept a mandatului dlui Cristian Piedone; 
  • prin Sentința civilă nr 3899/12.07.2022 a Tribunalului București s-a decis în mod definitiv încetarea de drept a mandatului de primar (Dos 15826/3/2022); 
  • urmare a încetării de drept a mandatului de primar, în 14.06.2022, Consiliul local al sect 5 a hotărât prin HCL nr 64 că dl Melnic Ion este Primarul interimar al sect 5 iar dl Oleg Burlacu este Viceprimar interimar; 
  • în 27.06.2023, dl Cristian Piedone se instalează în funcția de Primar al sect 5 uzurpând funcția cu un așa-zis ordin de reinvestire în funcția de primar (Ord nr 440/22.06.2023 al Prefectului mun București). Proba că nici măcar dl Piedone nu consideră că Ordinul 440 ar fi de reinvestire este faptul că a introdus încă din 23.06.2023 acțiunea de revizuire a Dos 15826/3/2022. Dosarul de revizuire de la Tribunalul București are nr 19386/3/2022; 
  • înțelegând că a produs o situație prin care sect 5 are un primar pretins (dl Piedone) prin Ord 440/2023, un primar interimar (dl Melnic) prin HCL 64/2022, un viceprimar de drept (Nicolaidis) și un viceprimar interimar (dl Burlacu) prin același HCL 64/2022, dl Piedone convoacă prin Dispoziția 2187/28.06.2023 Consiliul local pt data de 29.06.2023. Cere astfel Consiliului local să înceteze mandatul de viceprimar al dlui Oleg Burlacu (anexăm dispoziția de convocare a Consiliului); 
  • în 29.06.2023, Consiliul local al sect 5 închide ședința ca fiind convocată de o persoană fără calitate (dl Piedone nu este recunoscut ca primar). Consecința implicită este că dlui Burlacu nu i-a fost încetat mandatul de viceprimar; 
  • în data de 21.07.2023, dl Burlacu primește adr 181135/18.07.2023 (pe care o atașez prezentei) semnată de administratorul public și de director executiv Resurse umane. Adresa confirmă final că nu există niciun act administrativ care să fi încetat mandatul de viceprimar al dlui Burlacu; 
  • de asemenea, până la această dată nu am cunoștință de vreun act administrativ care să fi încetat mandatul de primar interimar al dlui Melnic.  

 

Concluzie: în acest moment, la sect 5 este un primar pretins (dl Piedone) (care uzează de Ord 440), un primar interimar (dl Melnic) (prin HCL 64, HCL nerevocat), un viceprimar (dl Nicolaidis), un cetățean (același dl Melnic) căruia “primarul” Piedone îi stabilește sarcini de viceprimar (vezi Disp 2202/29.06.2023, pe care o atașez) și un viceprimar interimar (dl Burlacu) (prin HCL 64, HCL nerevocat). 

 

Stimați domni, 

În calitatea mea de Director General al DITL sect 5, cu subordonare ierarhică față de Primarul sectorului, observând lucrurile de mai sus, solicit să luați măsuri de urgență pentru intrarea în legalitate a conducerii sectorului. Sesizez pericolul ca funcționari publici ca mine să nu înțeleagă care este conducerea legitimă.  

Îmi rezerv dreptul de a conduce DITL sect 5 fără a permite vreo ingerință străină din partea Primăriei atât timp cât nu mi-e clar cine e conducătorul meu ierarhic. 

Solicit DNA luarea de măsuri judiciare iar dnei Prefect să ia măsuri administrative. Este imperios necesară și urgentă îndepărtarea suprapunerii atribuțiilor conducătorilor din Primăria sect 5. 

Solicit, de asemenea, MDRAP și Ministerului de Interne sprijin metodologic care să lămurească această situație. 

 

 

Valerian Sălăvăstru 22.07.2023 

Str Temișana nr 26, et 3, ap 4, sect 1, București 

Tel 07.99.99.99.11 

Mail valsalavastru@yahoo.com