Şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti sunt convocate nelegal, însă prefectul tace

0
478

Grupul Consilierilor Independenţi (CGI) a transmis o scrisoare publică Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Direcţiei Asistenţă Tehnică şi Juridică, primarului general Sorin Oprescu în care reclamă maniera în care aparatul executiv pregăteşte şedinţele. Cei trei independenţi îi solicită primarului general toate studiile de fezabilitate emise de la începutul mandatului, fiind nemulţumiţi de soluţiile acceptate de Sorin Oprescu.

Grupul Consilierilor Independenţi, compus din Cristinel Deaconescu, Horaţiu Panaitescu şi Julia Zorkoczy, se dovedeşte foarte activ. Cei trei sunt printre singurii aleşi locali care îi dau de furcă lui Sorin Oprescu în privinţa respectării legilor. Ei au adresat o scrisoare deschisă Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB), Direcţiei Asistenţă Tehnică şi Juridică, primarului general, Sorin Oprescu, în care reclamă modul nelegal în care convoacă şedinţele CGMB.

În primul rând, ei spun că nu s-a respectat termenul de convocare a şedinţelor de 10 zile, timp în care aleşii pot consulta proiectele supuse aprobării CGMB. De asemenea, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi trebuie să fie însoţite de avizul comisiilor de specialitate şi de raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al administraţiei publice locale sau a altui organ de specialitate abilitat prin lege. „Nu poate fi înscris pe ordinea de zi un proiect de hotărâre, dacă nu are minim două avize de la comisiile de specialitate, dintre care unul al comisiei juridice”, se spune în scrisoarea publică.  GCI aminteşte că „odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţia consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi”.

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (4). (2) Dacă rapoartele prevăzute la alin. (1) nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, acestea se consideră implicit favorabile”.

O altă neregulă reclamată de GCI îi vizează pe iniţiatori.  „Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului. Acestea se aduc la cunoştinţa consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente”, spun consilierii.

27 din 29 de proiecte sunt ilegale

Proiectele aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a CGMB din data de 28.04.2014, încalcă dispoziţiile legale. 27 din 29 de proiecte nu au avizele uneia sau mai multor comisii de specialitate. Celelalte două proiecte legale vizează excluderea din CGMB a doi consilieri generali ai PSD care au semnat pentru partidul Geoană-Vanghelie. Este vorba despre Doru Giugula şi Bogdan Georgescu. În opinia consilierilor independenţi, şedinţa ordinară a CGMB de miercuri a fost nelegal convocată. Prefectul Capitalei nu a luat nici o atitudine publică faţă de nelegalităţile reclamate.

Scandalul deratizării

O altă nemulţumire publică a GCI este cea legată de serviciul de deratizare şi dezinsecţie. „Sorin Oprescu vrea să mute responsabilitatea plăţilor către firma 3D România pe Consiliul General. Deşi o hotărâre a CGMB din 2010 spune clar că deratizarea şi dezinsecţia sunt operaţiuni obligatorii pentru societăţile comerciale, acestea apelează la serviciile firmei 3D România, care le decontează Primăriei Capitalei. Nerespectarea acestor obligaţii sunt contravenienţe care se amendează cu sume între 500 şi 5.000 de lei, în funcţie de gravitate. În acest moment, Curtea de Conturi a decis blocarea conturilor PMB pentru decontarea serviciilor firmei 3D România pentru servicii făcute firmelor private, iar primarul general sfidează această decizie”, a declarat, pentru ziarul PUTEREA, Cristinel Deaconescu.

Neîncredere în judecata PMB

GCI a solicitat Primăriei Capitalei toate soluţiile prezentate de studiile de fezabilitate de la începutul actualului mandat, adică din 2012 până acum. Consilierii independenţi susţin că nu vor să voteze indicatorii tehnici prezentaţi de Executivul PMB, fără să ştie dacă a fost selectată cea mai bună soluţie. De asemenea, ei cer „menţionarea iniţiatorului/iniţiatorilor, a datei la care au fost depuse şi cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare, astfel cum prevede textul legal enunţat anterior”, se spune în solicitarea GCI.

Soluţii pentru rezolvarea problemelor

Având în vedere că 27 din 29 de hotărâri sunt nelegale, cei trei independenţi au cerut retragerea de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a CGMB din data de 28.04.2014, a tuturor proiectelor de hotărâre care nu îndeplinesc cerinţele legale enunţate. Viceprimarul Dan Darabont nu a acceptat retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor nelegale.