PARTIDUL ARCA – DREPTATE ADEVĂR CREDINȚĂ – Comunicat de presă

0
934

Astăzi 09.12.2022 – București

 

Biroul Politic Executiv al partidului ARCA Dreptate Adevăr Credință declară următoarele :

 

Biroul Politic Executiv al ARCA a luat cunoștință de decizia de ieri 8 decembrie 2022, a Consiliului JAI de respingere a cererii de admitere a României în spațiul Schengen, cerere formulată cu 15 ani în urmă și respinsă constant, de această dată ca urmare a opoziției Austriei și  Țărilor de Jos (Olandei).

 

Biroul Politic Execuriv al ARCA consideră că această decizie constituie o ofensă explicită și brutală adusă întregului popor român, o desconsiderare jignitoare a eforturilor uriașe depuse de România, atât în plan economic și social, cât și militar, în contextul istoric actual.

 

BPE al ARCA constată, cu dezamăgire și regret (dincolo de declarațiile compătimitoare de ieri, pur formale și fără niciun efect concret în plan politic, ale celorlalți membri ai UE), disfuncționalitatea completă a tratatului politic al Uniunii Europene (Tratatul de la Maastricht), tratat pe care România l-a semnat cu onestitate și bună credință, în speranță că va deveni un membru egal și respectat al UE, inclusiv al Spațiului de liberă circulație Schengen.

 

Este evident că acest tratat politic, care a diminuat până aproape de disoluție suveranitatea politică a României (prin negarea Constituției naționale și transferul deciziilor fundamentale ale statului român către organizații și funcționari ne-aleși democratic din Bruxelles), s-a dovedit a fi complet ne-funcțional, pozițiile de ieri ale Austriei și Olandei fiind în fapt, dovada concretă a eșecului integrării politice la nivelul UE.

 

Dubla masură, completa lipsă de principii morale, primatul exclusiv al interesului material național în detrimentul celorlalte state membre, face absolut necesară re-evaluarea urgentă, din punctul de vedere al Romaniei, a Tratatului de la Maastricht, inclusiv, în ultimă instanță, a  retragerii României din acest tratat.

 

Nu în ultimul rând, Biroul Politic Executiv al ARCA consideră că și poziția clasei politice din România în ultimii 30 de ani, absolut penibilă și jalnică  în contextul așa-zisei construcții europene și în completă disonanță cu tradițiile istorice  de verticalitate și demnitate ale poporului român a dus, prin cedări succesive (ale diferitelor guverne, indiferent de culoarea lor politica) a aproape tuturor pârghiilor economice și politice, la umilirea de azi a României în fata întregii comunități internaționale. Umilire predictibilă insă, având în vedere și ultima cedare a suveranității naționale prin aprobarea recentelor “legi ale justiției” care au anihilat până și actul fundamental de existență al națiunii, și anume Constituția României.

 

 

În consecință Biroul Politic Executiv al ARCA propune implementarea unui set de acțiuni, în regim de maximă urgență, după cum urmează :

 

Măsuri politice interne

 

 • inițierea procedurilor de suspendare a președintelui României Klaus – Werner Iohannis
 • demiterea Ministrului de Interne Lucian Bode, incapabil să negocieze o variantă câștigătoare în subiectul Schengen la nivelul Miniștrilor de Interne ai UE.
 • demiterea simultană a Ministrului de Externe Bogdan Aurescu, incapabil să negocieze o altenativă castigatoare la nivelul Miniștrilor de Externe din UE.
 • demiterea dlui Gabriel Vlase, Director General al SIE, incapabil să ofere în timp util, anticipat, pachetul de sinteze informative absolut necesare conducerii României, pentru a putea lua măsurile necesare evitării situației absolut penibile de la Consiliul JAI de ieri.
 • Demiterea de urgență a Directorului General al Consiliului Concurenței pentru eșecul major în crearea unui climat concurențial real în piața autohtonă și protejarea Cartelului Bancar străin, Cartelului Energetic străin în Distribuția de energie (gaz, electricitate, alți combustibili), Cartelului de mare Retail, etc…
 • Revizuirea legilor justiției (recent aprobate) prin re-instaurarea primatului Constituției Naționale ca element final și suprem al legislației naționale.

 

Măsuri economice  în regim de urgență:

 

 • re-considerarea în regim de maximă urgență a legislației redevențelor din sectorul exploatării resurselor energetice ale României și elaborarea unei noi legislații, în interes exclusiv național, care să fie adoptată cel mai târziu până la sfârșitul trimestrului 1/2023.
 • Re-analizarea clauzelor contractului de privatizare a Petrom și investigarea în detaliu a îndeplinirii obligațiilor OMV și a afiliatelor sale (Borealis, etc) prevăzute în respectivul contract de privatizare (max. 3 luni). Elaborarea unui raport public cu privire la aceste aspecte.
 • Răscumpărarea (în regim de urgență) a întregii piețe de distribuție de energie (gaz, electricitate) și crearea unui monopol național în această zonă (pe modelul actual francez – ENGIE și german), cu termen de implementare trimestrul 3/2023.
 • Auditarea în regim de urgență (3-6 luni) a tuturor contractelor de privatizare strategică și eliminarea operatorilor străini care nu și-au îndeplinit ad litteram obligațiile prevăzute în respectivele contracte .
 • Intărirea sectorului bancar autohton prin recomandarea către toate întreprinderile din sectorul de stat de a lucra preferențial (chiar dacă nu exclusiv) cu băncile românești cu capital românesc (CEC, EXIMBank sau Banca Transilvania).
 • Interzicerea exportului de capital al instituțiilor bancare străine (4-5 miliarde EUR anual, conform datelor BNR), a căror expunere directă (capital propriu) față de România este astăzi aproape zero.
 • Crearea în regim de urgență (până la sfârșitul semestrului 1 din anul 2023), prin lege organică a Băncii Naționale de Investiții (cu 100% capital de stat), pentru finanțarea proiectelor naționale de infrastructură.

 

Măsuri politice și economice de retroversiune și protejare a interesului național în contextul deciziei de ieri a Austriei și Olandei :

 

 • rechemarea ambasadorului român în Austria (de altfel incapabil să creeze o comunicare eficientă și pozitivă cu reprezentanții statului Austriac) și coborârea majoră a nivelului de reprezentare a statului Român în Austria.
 • rechemarea ambasadorului român în Țările de Jos (similar incapabil să creeze o comunicare eficientă și pozitivă cu reprezentanții statului Olandez) și coborârea majoră a nivelului de reprezentare a statului Român în Țările de Jos.
 • Notificarea Comisiei Europene de renunțare unilaterală a cererii de integrare în zona Schengen, subiect permanent de șantaj economic din partea țărilor mari din UE. România poate evolua economic și fără acest lucru.
 • Elaborarea în regim de urgență a unei legislații de interzicere a vânzării de active și resurse energetice.
 • Notificarea Comisiei Europene de intenția României de a renegocia Tratatul politic al UE în contextul refuzului nejustificat și ofensator de admitere a României în Spațiul Schengen.

 

BPE al ARCA consideră ca absolut necesară implementarea  măsurilor menționate mai sus, în regim de maximă urgență, ne-implementarea sau întârzierea aplicării acestor măsuri putând duce, categoric, până la disoluția statului român, atât cât a mai rămas funcțional.

 

BPE al ARCA solicită tuturor partidelor, persoanelor sau mișcărilor politice implicate, direct sau indirect, în protejarea intereselor economice și politice naționale

să i se alăture în acest demers. Este poate ultima oportunitate pentru menținerea României ca stat și a românilor ca națiune.

 

 

Biroul de presă al Partidului ARCA – Dreptate Adevăr Credință