PRM scapă de netrebnici

Să deparazităm PRM-ul de astfel de netrebnici. Să-l ridicăm spre binele Neamului românesc.

0
2513

Neamul nostru românesc, a fost din 1990 încoace atacat mișelește și decimat de forțele întunericului. Dumnezeu însă nu-i lasă să distrugă acest neam.

La fel ca și Neamul din care s-a ridicat și a cărui apărare o are ca supremă sarcină, Partidul România Mare a fost supus în ultimii ani la mai multe atacuri mișelești, cele mai multe ale unor netrebnici infiltrați în rândurile lui.

Să ne amintim de mini tribunul de la Cluj, de profesorul din coja putredă și de medicul cel mogoșesc.

După ce Tribunul Vadim a fost discret retras de Dumnezeu, cu pași timizi, nesiguri, s-au perindat pe jilțul său, un general, un profesor … Nimic de consemnat!

În toamna anului trecut, pe 11 octombrie, după un drum de peste 10 luni în care s-au ținut Conferințele județene de dare de seamă și alegeri, PRM-ul și-a ținut cel de al șaselea Congres statutar și legal. A fost 400 de delegați din cele 30 de filiale care și-au ținut conferințele.  A fost un congres al reconcilierii, al învierii partidului.

Toate activitățile Congresului, verificarea delegaților, activitățile Comisiei de validare, cele ale Comisiei de propuneri și cele ale Comisiei de numărare a voturilor au avut loc în marea sală în care au avut loc lucrările congresului, toți participanți observând desfășurarea acestor activități.

Cu grabnică osârdie, conducerea aleasă la congres a depus documentele necesare la Tribunalul București și… la Tribunal au fost depuse cinci cereri de intervenție în INTERES PROPRIU formulate de: Funar, Pogan și încă una, toate trei fără importanță, dar și de cel ce se afla în prezidiu la Congres, Apostol de la Maramureș și amicul său de afaceri „de partid”, unul care amenință lumea cu moarte și are un nume din romanele franțuzești, Julien Sorel Zah.

Acești mici, mici, dar nu mitici, cer nici mai mult, nici mai puțin decât radierea Partidului. Să lămurim lucrurile :

Maramureșul a avut la congres 25 de delegați. În toate comisiile congresului, Maramureșul a avut câte un reprezentant. Acest Apostol a făcut parte din prezidiul congresului. Acest Apostol împreună cu alți 10 delegați de la Maramureș au fost aleși în Consiliul Național, iar dintre aceștia, Apostol împreună cu alți trei maramureșeni au fost aleși în Comitetul Director.

Deși conform statutului domnul Apostol nu a fost ales în Biroul Permanent, delegația din Maramureș a solicitat ca acesta să fie votat de congres în mod separat pentru Biroul Permanent. S-a supus la vot propunerea și cu 70 de voturi pentru și 116 împotrivă, propunerea a fost respinsă.

Deși nici acest Apostoluț și nici un altul din delegația sa nu au contestat votul și acesta a fost menționat în procesul verbal, ne trezim cu cei doi mici amici, Apostoluț și Zah, care cer radierea partidului. De altfel era de înțeles, printre delegați erau: Apostolaș tatăl (președintele comisiei județene de arbitraj), soția lui Apostoluț (președintă la OTRM-ul județean), alte trei familii de rude și prieteni, soț și soție, frați și surori. O adevărată delegație familială.

Aceiași încrengătură care a exclus în mod nestatutar, Prim Vicepreședintele județean care se împotrivise acestor nepotisme, printr-o decizie a Biroului județean, iar nu prin hotărârea unei Conferințe județene, așa cum o cere statutul partidului.

O imagine de râsu-plânsu: Partidul înviat are pe umeri săi doi pitici din lumea lui Gulliver, care, deși sunt precum niște purici pe gâtul uriașului partid, se chinuie să-l sugrume.

E timpul să deparazităm partidul de astfel de netrebnici, și să-l ridicăm din nou, spre binele Neamului românesc.