Hotelul Concordia din Târgu Mureș vândut către ….Ungaria

0
511

Colegii noștrii jurnaliști de la Cotidianul Zi de Zi vă prezintă schema prin care Hotelul Concordia din Târgu Mureș, imobil-simbol din zona centrală a ”Orașului Trandafirilor”, a fost vândut, printr-un intermediar, către o societate comercială din Satu Mare controlată de o firmă din Ungaria.

Inițial, în luna martie 2022, acționarii Hotelului Concordia din Târgu Mureș, Mioara și Răzvan Cornel Șipoș, și-au vândut toate părțile sociale pe care le dețineau către firma CanImpEx Marketing Inc. din Toronto (Canada).

Ulterior, după doar 13 zile, proprietarii imobilului situat în Piața Trandafirilor nr. 45 din Târgu Mureș, canadienii de la CanImpEx Marketing Inc., și-au vândut părțile sociale firmei Manevi Pro Transilvania SRL din Satu Mare.

Surprinzător (sau nu), firma sătmăreană care deține Hotelul Concordia din Târgu Mureș este controlată în procent de 100% de Manevi Zartkoru Reszvenytarsasag (sau Manevi Zrt – n.a.), companie din Ungaria despre care în presa românească au apărut informații că ar fi un paravan prin care Guvernul din țara vecină, condus de Viktor Orbán, cumpără, de câțiva ani, proprietăți imobiliare importante din Transilvania.

Deși tranzacțiile prin care Hotelul Concordia din Târgu Mureș și-a schimbat proprietarii au fost caracterizate de o discreție maximă, acestea au fost consemnate, totuși, de o sursă deschisă, una dintre cele mai veridice din țara noastră: Monitorul Oficial al României.

Pasul 1: Cumpărător din Toronto (Canada)

În data de 11 martie 2022, în Monitorul Oficial al României a fost publicată Hotărârea nr. 1 din data de 10 februarie 2022 a Adunării Generale a Asociaților societății Hotel Concordia SRL Târgu Mureș.

Potrivit hotărârii al cărui conținut îl redăm, integral, în rândurile de mai jos, cei doi asociați ai SC Hotel Concordia SRL Târgu Mureș și-au vândut părțile sociale către o societate înregistrată în Toronto (Canada), respectiv CanImpEx Marketing Inc., reprezentată de către Roxana Vornicu. Totodată, Mioara Șipoș a fost revocată din funcția de administrator, iar în locul acesteia a fost numit Oláh Zsanett, cetățean maghiar născut în Ljubljana (ex-Iugoslavia, în prezent capitala Sloveniei).

La data de 10 februarie 2022, asociații reprezentând 100% capitalul social al Hotel Concordia SRL, o societate cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/655/2001, având cod unic de înregistrare (CUI) 14180980, cu sediul social în strada Piața Trandafirilor nr. 45, orașul Târgu Mureș, județul Mureș, România (Societatea), respectiv: (1) Mioara Șipoș, cetățean român, născută la [***], în satul Mioarele, județul Argeș, România, [***domiciliu***] eliberat de Târgu Mureș la data de 4 iulie 2000, [***CNP***] (Dna Șipoș), și (2) Răzvan Cornel Șipoș, cetățean român, [***naștere***], în orașul Târgu Mureș, județul Mureș, România, [***domiciliu***] identificat prin [***act identitate***] emis de SPCEP sectorul 5 la 29 iunie 2020, [***CNP***] (Dl Șipoș), (Dna Șipoș și Dl Șipoș sunt denumiți în continuare în mod colectiv Asociații și, în mod individual, Asociatul), cu participarea în calitate de invitat a CanImpEx Marketing Inc., o societate constituită conform legilor din Canada, cu sediul la strada Jane 8750, Unitatea 12, L4K OE7, Concord, Toronto, Canada, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul 002705756, având număr fiscal (fax number) 78133 5534 RT0001, reprezentată prin Roxana Vornicu, în calitatea sa de reprezentant convențional, renunțând în unanimitate la formalitățile necesare pentru convocarea Adunării Generale a Asociaților, prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată ulterior (Legea Societăților), și de actul constitutiv al Societății, s-au întrunit într-o adunare la sediul Societății și cu votul asociaților, reprezentând 100% capitalul social al Societății, au hotărât următoarele:
1. Aprobarea transferului de părți sociale.
1.1. Prin renunțarea expresă la orice drepturi de preempțiune sau drepturi similare, se aprobă transferul de la Dna Șipoș către CanImpEx Marketing Inc., a unui număr de 6.250 părți sociale deținute în Societate, având o valoare nominală de 306,43 RON fiecare și o valoare nominală totală de 1.915.187,5 RON, reprezentând 62,5% din capitalul social al Societății.
1.2. Prin renunțarea expresă la orice drepturi de preempțiune sau drepturi similare, se aprobă transferul de la Dl Șipoș către CanImpEx Marketing Inc., a unui număr de 3.750 părți sociale deținute în Societate, având o valoare nominală de 306,43 RON fiecare și o valoare nominală totală de 1.149.112,5 RON, reprezentând 37,5% din capitalul social al Societății.
(Părțile sociale ale Dnei Șipoș și părțile sociale ale Dlui Șipoș vor fi în continuare denumite Părțile Sociale).
1.3. Transferul dreptului de proprietate asupra Părților Sociale va avea loc la data semnării de către Asociați, în calitate de vânzatori, și de CanImpEx Marketing Inc, în calitate de cumpărător, a contractului de vânzare-cumpărare de părți sociale (și a contractului de vânzare în formă scurtă) și a achitării prețului prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare.
1.4. Ca urmare a transferului Părților Sociale, Asociații vor pierde calitatea de asociați ai Societății, iar CanImpEx Marketing Inc. le va lua locul și va deține calitatea de asociat unic. Prin urmare, ulterior transferurilor menționate la punctul 1.1 și la punctul 1.2 de mai sus, CanImpEx Marketing Inc. va deține un număr de 10.000 de părți sociale, cu o valoare nominală de 306,43 RON fiecare și o valoare nominală totală de 3.064.300 RON, reprezentând 100% capitalul social al Societății.
1.5. Se aprobă semnarea oricăror documente care sunt în legătură cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare de Părți Sociale sau în legătură cu ducerea la îndeplinire a oricăror acțiuni menționate în acesta.
2. Revocarea administratorului.
2.1. Se aprobă revocarea dnei Șipoș din calitatea de administrator al Societății.
2.2. Se aprobă descărcarea de gestiune a dnei Șipoș pentru întreaga activitate desfășurată până la data prezentei. Prin urmare, Societatea nu are niciun fel de pretenții actuale și nici nu va avea niciun fel de pretenții viitoare cu privire la activitatea acesteia în calitate de administrator.
3. Numirea unui nou administrator.
3.1. Se aprobă numirea unui administrator nou în Societate pentru un mandat de 3 (trei) ani, cu puteri depline, și care va putea îndeplini orice acte de gestiune și/sau reprezentare a Societății în mod individual, începând cu data prezentei, respectiv pe Oláh Zsanett, cetățean maghiar, [***naștere***] în Iugoslavia, Ljubljana, [***domiciliu***] identificat prin [***act identitate***]CE, emis de Ministerul de Interne din Ungaria la data de 23 august 2017, valabil până la data de 24 august 2023, având CNP [***].
4. Revocarea procurilor.
4.1. Începand cu data prezentei, se revocă orice împuterniciri acordate de către Societate sau de către Asociați către orice persoane, în orice scop sau pentru îndeplinirea oricăror atribuții. Prezenta revocare nu aduce atingere desemnării și puterilor depline acordate Dnei Șipoș în calitate de administrator până la data prezentei.
5. Modificarea actului constitutiv.
5.1. Se aprobă modificarea actului constitutiv al Societății pentru a reflecta transferurile de părți sociale aprobate la punctul 1.1 și la punctul 1.2 de mai sus, participația la capitalul social al Societății ulterior transferurilor astfel aprobate, numirea noului administrator și modificările conexe, după cum urmează:
(a) Articolul 1.1 se modifică, după cum urmează: ”Prezentul Act Constitutiv se încheie, în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Asociatul unic CanImpEx Marketing Inc”.
(b) Articolul 3.3 se modifică, după cum urmează: ”Asociatul unic CanImpEx Marketing Inc deține 10.000 de părți sociale, cu o valoare nominală egală cu 306,43 lei fiecare. Repartizarea beneficiilor și a pierderilor se va face 100% către Asociatul unic”.
(c) Articolul 4.5.2 se modifică, după cum urmează: ”Administratorul în exercițiu al societății este Oláh Zsanett, cetățean maghiar, [***naștere***] în Iugoslavia, Ljubljana, [***domiciliu***] identificat prin [***act identitate***]CE, emisă de Ministerul de Interne din Ungaria la data de 23 august 2017, valabilă până la data de 24 august 2023, având CNP [***], care are un mandat de 3 (trei) ani, începând cu data numirii sale, 10 februarie 2022”.
(d) Articolul 4.6.2 se modifică, după cum urmează: ”Se menționează în mod expres, prin prezentul Act Constitutiv, ca fiind în competența decizională a administratorului următoarele atribuții, fără ca enumerarea să aibă caracter limitativ, ci doar enunțiativ, acestea fiind completate conform prevederilor legii și ale Actului Constitutiv”.
5.2. De asemenea, toate referirile din conținutul Actului Constitutiv cu privire la asociați se vor modifica în mod corespunzător, în referiri la asociatul unic.
5.3. O versiune actualizată a Actului Constitutiv va fi depusă la Registrul Comerțului, în conformitate cu prevederile legii.
Prezenta hotărâre a fost semnată la data menționată mai sus în cinci (5) exemplare originale în limba română.”

Intermediarul afacerii, legături cu Budapesta

Întrucât firma canadiană CanImpEx Marketing Inc. nu deține o pagină web de prezentare, am apelat la clasicul motor de căutare Google, iar unul dintre rezultatele căutării este articolul ”Explorând milioanele de dolari pe care Guvernul Orbán le-a cheltuit în Canada”, publicat în martie 2021 pe platforma www.hungarianfreepress.com.

”În 2020, Vinum Tokaj Canada Inc., deținută de Sándor Balla, a primit aproape 4 milioane USD (944.880.000 forinți) din fonduri publice maghiare pentru a opera un birou și depozit în Toronto, precum și pentru a oferi servicii de marketing pentru promovarea afacerilor și a afacerilor cu produse maghiare. Dintre toate pachetele de finanțare alocate de Guvernul Orbán către Canada din 2010, acesta a fost cel mai mare. Autoritatea contractantă a fost Agenția Maghiară de Promovare a Exporturilor (HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.), care finanțează înființarea de birouri partenere în țări străine. Biroul partener canadian, finanțat de guvernul maghiar, este situat la adresa 8750 Jane Street (Unitatea 12), în Toronto. Trei companii canadiene sunt de asemenea înregistrate la aceeași adresă, și anume Vinum Tokaj Inc., Northstar Wall Systems Ltd. și CanImpEx Marketing Inc. Toate cele trei companii sunt interesele de afaceri ale domnului Balla, iar Northstar Wall Systems este o firmă de construcții care se concentrează pe gips-carton și instalare pe tavan”, se menționează în respectivul articol.

În același material de presă, se mai specifică faptul că omul de afaceri din Toronto (Balla Sándor – n.a.) este ”originar din regiunea Transilvaniei din România” și ”lucrează îndeaproape și cu diplomații maghiari care servesc în Canada.”

Pasul 2, după 13 zile: proprietar nou, din Satu Mare

13 zile mai târziu, în data de 24 martie 2022, în Monitorul Oficial al României a fost publicată o nouă decizie privitoare la SC Hotel Concordia Târgu Mureș, prin care societatea CanImpEx Marketing Inc. din Canada, reprezentată de către Balla Sándor, anunță vânzarea către firma Manevi Pro Transilvania SRL din Satu Mare, reprezentată de Makkai Katalin, a unui număr de 10.000 de părți sociale deținute în societate, având o valoare nominală de 306,43 de lei fiecare și o valoare nominală totală de 3.064.300 de lei, reprezentând 100% capitalul social al societății.

Societatea Hotel Concordia – SRL.
Decizie din data de 23 februarie 2022, a asociatului unic al Hotel Concordia – SRL.
Subscrisa:
CanImpEx Marketing Inc., o societate constituită conform legilor din Canada, cu sediul la strada Jane 8750, unitatea 12, L4K OE7, Concord, Toronto, Canada, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul 002705756, având număr fiscal (tax number) 78133 5534 RT0001, reprezentată prin administrator Dl Balla Sandor (denumită în continuare ”Asociatul unic”), în calitate de asociat unic al Hotel Concordia SRL, o societate înregistrată conform legilor din România, având sediul în municipiul Târgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 45, județul Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/655/2001, având CUI 14180980 (”Societatea”), reprezentând 100% capitalul social total al Societății, renunțând la formalitățile de convocare, conform prevederilor Legii Societăților nr. 31/1990 (”Legea 31/1990”), cu participarea în calitate de invitat a Manevi Pro Transilvania SRL, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în municipiul Satu Mare, Piața Libertății nr. 8, județul Satu Mare, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J30/443/2021, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J30/443/2021 și cod unic de înregistrare 44213558 reprezentată prin administrator Dna Makkai Katalin, s-au întrunit la sediul Societății și în unanimitate au hotărât următoarele:
1. Aprobarea transferului de părți sociale.

1.1. Prin renunțarea expresă la orice drepturi de preempțiune sau drepturi similare, se aprobă transferul de la Canimpex Marketing Inc. către Manevi Pro Transilvania SRL a unui număr de 10.000 părți sociale deținute în Societate, având o valoare nominală de 306,43 RON fiecare și o valoare nominală totală de 3.064.300 RON, reprezentând 100% capitalul social al Societății.
1.2. Manevi Pro Transilvania SRL declară prin reprezentant că acceptă părțile sociale cesionate conform punctelor de mai sus, împreună cu toate drepturile și obligațiile atașate acestora. În același timp acceptă în mod expres prevederile actului constitutiv al Societății și calitatea de asociat unic al Societății.
1.3. Ca urmare a transferului părților sociale, asociatul unic va pierde calitatea de asociat al Societății, iar Manevi Pro Transilvania SRL le va lua locul și va deține calitatea de asociat unic. Prin urmare, ulterior transferurilor menționate la punctul 1.1 și la punctul 1.2 de mai sus, Manevi Pro Transilvania SRL va deține un număr de 10.000 de părți sociale, cu o valoare nominală de 306,43 RON fiecare și o valoare nominală totală de 3.064.300 RON, reprezentând 100% capitalul social al Societății.
1.4. Se aprobă semnarea oricăror documente care sunt în legătura cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare de părți sociale sau în legătura cu aducerea la îndeplinire a oricăror acțiuni menționate în acesta.
2. Modificarea Actului Constitutiv.

Se aprobă prin prezenta modificarea Actului Constitutiv al Societății, astfel încât acesta să reflecte hotărârile anterior menționate.
3. Împuternicire.

În scopul celor de mai sus, Societatea împuternicește și autorizează prin prezenta pe oricare dintre (i) Dna av. Zsuzsa Nagy, identificată prin [***act identitate***], [***CNP***], [***domiciliu***] județul Cluj, România, sau (ii) Dl av. Szendrei Tamás, identificat prin [***act identitate***], [***CNP***], [***domiciliu***] județul Satu Mare, România, în mod individual, pentru a îndeplini în numele și pe seama Asociatului unic și al Societății toate formalitățile necesare pentru a înregistra cele hotărâte mai sus la Registrul Comerțului competent, de a reprezenta Societatea în fața Registrului Comerțului competent (inclusiv de a semna actul constitutiv al Societății) și de a obține toate documentele care atestă înregistrarea acestei hotărâri. Împuternicirea este valabilă până la îndeplinirea formalităților sus-menționate și este transmisibilă.
Prezenta decizie a fost semnată la data de [***], în 4 (patru) exemplare originale, în limba română și în limba engleză. În cazul unor discrepanțe între versiunea în limba română și limba engleză, versiunea în limba română va prevala.”

Caruselul administratorilor

Ulterior, tot din Monitorul Oficial al României consemnăm două schimbări de administrator al SC Hotel Concordia SRL Târgu Mureș.

Astfel, în data de 13 iulie 2022 este anunțată o decizie din data de 18 iunie 2022 prin care administratorul Olah Zsanett este revocat din funcție, iar în locul acestuia este numit Petras Robert, cetățean maghiar născut la Brașov și identificat cu un act de identitate eliberat de autoritățile din Ungaria.

Apoi, în data de 14 decembrie 2022, este publicată o decizie din data de 16 noiembrie 2022 prin care administratorul Petras Robert este revocat din funcție, iar în locul acestuia este numit Nándori Márton László, cetățean maghiar născut la Budapesta, care deține funcția și în prezent.

Concordia, hotel cu rezultate financiare modeste

Potrivit www.listafirme.ro, principalul portal care furnizează informații despre firmele din România, ultimul bilanț financiar disponibil al SC Hotel Concordia SRL Târgu Mureș este cel aferent anului 2020. Cităm, astfel, principalii indicatorii economici ai anului 2020: cifră de afaceri de 1.390.882 de lei, profit net de 10.318 de lei și 18 angajați.

În ceea ce privește evoluția Hotelului Concordia din Târgu Mureș de la înființare și până în anul 2020, consemnăm doar doi ani în care cifra de afaceri a depășit valoarea de 4 milioane de lei: 4.097.223 de lei în 2007 și 4.152.320 de lei în 2008. În ultimii ani raportați, cifra de afaceri a fost de 1.771.235 de lei în 2017, 1.874.670 de lei în 2018 și 2.022.490 de lei în 2019.

Referitor la profitul net înregistrat de-a lungul timpului, în perioada 2002-2020 acest indicator a fost ”pe plus” în 11 ani și ”pe minus” în 8 ani, cei mai buni ani din punct de vedere al profitului net obținut fiind 2006 (399.230 de lei), 2018 (388.848 de lei) și 2007 (330.450 de lei).

Rezumativ, în perioada 2002-2020 SC Hotel Concordia Târgu Mureș a derulat afaceri cumulate de 39.726.043 de lei și a înregistrat pierderi totale de 590.242 de lei.

 

Manevi Pro Transilvania, o firmă obscură

La data curentă, portalul www.listafirme.ro informează că SC Hotel Concordia SRL Târgu Mureș este deținută în proporție de 100% de SC Manevi Pro Transilvania SRL Satu Mare. Firma sătmăreană s-a înființat la data de 29 aprilie 2021, are ca obiect de activitate ”Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, este deținută de o companie din Ungaria, în procent de 100%, respectiv de Manevi Zartkoru Reszvenytarsasag, și este administrată de Nándori Márton László, cetățean din Ungaria.

În cei doi ani disponibili de bilanț, în contul firmei Manevi Pro Transilvania SRL Satu Mare consemnăm afaceri de 2.017 de lei în 2021 și de 2.033.842 de lei în 2022, pierderi nete de 10.977.205 de lei în 2021 și de 11.367.308 de lei în 2022, precum și 2 angajați în 2021, respectiv 3 în 2022.

7 milioane de euro, valoarea tranzacției?

Ce valoare a/au avut tranzacția/tranzacțiile în urma căreia/cărora Hotelul Concordia din Târgu Mureș a intrat în posesia firmei Manevi Pro Transilvania SRL Satu Mare?

Pentru a afla minim un răspuns, cotidianul Zi de Zi l-a contactat atât pe administratorul actual al societății Manevi Pro Transilvania SRL Satu Mare, Nándori Márton László, cât și pe un reprezentant (al cărui nume nu îl dezvăluim) al familiei Șipoș, cea care a deținut Hotel Concordia din Târgu Mureș, care a invocat clauze de confidențialitate, demersuri care au rămas, deocamdată, fără niciun rezultat concret.

Însă un indiciu despre pragul maxim al tranzacției anunțată în data de 24 martie 2022 în Monitorul Oficial al României între compania canadiană CanImpEx Marketing Inc. și societatea Manevi Pro Transilvania SRL apare, totuși, într-o altă sursă (semi)deschisă, respectiv în bilanțul contabil al firmei sătmărene făcut public pe pagina web www.listafirme.ro, portal care poate fi accesat pe baza unui abonament.

Astfel, la categoria ”Active imobilizate” între anii 2021 și 2022 se înregistrează o diferență considerabilă, de plus 48.059.152 de lei, de la suma de 153.419.850 de lei în 2021, la suma de 201.479.002 de lei în 2022.

Întrucât cel mai probabil în perioada 2021-2022 firma Manevi Pro Transilvania SRL Satu Mare a făcut și alte achiziții imobiliare, logica ne spune că achiziționarea Hotelului Concordia din Târgu Mureș a costat sub 48 de milioane de lei.

Ipoteza este susținută și de surse foarte credibile ale cotidianului Zi de Zi din domeniul imobiliar, conform cărora tranzacția de vânzare-cumpărare a imobilului situat în Piața Trandafirilor nr. 45 din Târgu Mureș s-a cifrat la suma de 7 milioane de euro, adică aproximativ 34 de milioane de lei.

Shopping de proprietăți ”orchestrat” de la Budapesta?

O informație interesantă despre Manevi Zartkoru Reszvenytarsasag, ”compania-mamă” a firmei Manevi Pro Transilvania SRL Satu Mare a fost devoalată în luna noiembrie 2021 de către publicația Atlatszo din Ungaria, într-un articol intitulat ”Compania maghiară Manevi Zrt a dobândit clădiri populare în stațiuni de vacanță din Transilvania.”

În materialul respectiv se anunță faptul că ”Guvernul Ungar a donat fosta proprietate de stat Manevi Zrt la nou înființata Fundație pentru Conservarea Patrimoniului Construit din Europa Centrală, care este plină de oameni apropiați Guvernului”, respectiv că aceeași companie ”a cumpărat deja mai multe proprietăți în România, iar în această vară filiala sa din România, înființată în aprilie, a achiziționat și unele imobile.”

”După cum am raportat în mai multe articole anterioare, Manevi Zrt, odată deținută de stat, dar donată în această primăvară Fundației pentru Conservarea Patrimoniului Construit din Europa Centrală, care era plină de oameni apropiați Guvernului, a cumpărat de-a lungul anilor mai multe proprietăți străine, direct sau indirect”, se mai menționează în același articol.

Nu în ultimul rând, jurnaliștii de la Atlatszo au mai devoalat faptul că Fundația pentru Conservarea Patrimoniului Construit din Europa Centrală a înglobat, la inițiativa Statului Ungar, două companii aflate în subordinea Guvernului de la Budapesta, respectiv Manevi Zrt și Comitatus-Energia Zrt, cu scopul de a achiziționa și renova foste proprietăți ale Ungariei aflate pe teritoriile unor țări vecine, cum ar fi Slovacia, Slovenia, Croația și România.

Revenind la firma Manevi Pro Transilvania SRL Satu Mare, mai multe platforme mass media foarte credibile din România au anunțat implicarea acesteia în tranzacții imobiliare spectaculoase. De exemplu, potrivit www.economica.net.ro, în portofoliul imobilelor achiziționate de-a lungul anilor de Manevi Pro Transilvania SRL Satu Mare se află Hotelul Dacia din Satu Mare, Castelul Wesselenyi din Jibou, Hotelul Coroana din Sighetu Marmației, Hotelul Ardealul și Castelul Mocsony din Arad, Casa Teleki din Baia Mare, Hotelul Turist din Harghita, Hotelul Ferdinand din Hațeg, Hotelul Casino din Borsec și lista probabil poate continua.

De la Belle Époque, la lux de 4 stele

Hotelul Concordia din Târgu Mureș funcționează din anul 2004 într-o clădire istorică, de patrimoniu, construită în anul 1898 și aflată în centrul istoric al municipiului, investiția familiei Șipoș (Cornel și Mioara) de acum două decenii fiind estimată la peste 4 milioane de euro. Unitatea hotelieră este clasificată la 4 stele și deține restaurant, bar, piscină, zonă de spa cu jacuzzi și saună, salon de cosmetică, coafor, sală de conferințe și parcare subterană.

”Emblematic pentru arhitectura neoclasică de la sfârșitul secolului al XIX-lea, grandiosul hotel de 4 stele se remarcă de la distanță. Îmbinând fără cusur atmosfera luxuriantă a Belle Époque cu evoluția tehnologică a secolului al XXI-lea, Hotelul Concordia își întâmpină oaspeții cu 34 de camere spețioase și înalte. Distribuit pe trei niveluri, portofoliul de camere include 4 apartamente, 19 camere cu pat matrimonial și 11 camere duble cu paturi individuale”, se menționează pe pagina web a Hotelului Concordia, www.hotelconcordia.ro.

scris de Alex TOTH cotidianul zi de zi.ro

Later Edit vom reveni cu investigații mai ample saptamana viitoare