Bani europeni pentru consultanța IMM-urilor

0
748

Programul de sprijinire a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, „Small Business Suport” (SDS), va primi finanțare pentru încă cinci ani.

„Small Business Support” facilitează contactul între IMM-uri și serviciile de consultanță în afaceri atât prin consultanți locali cât și prin experți internaționali. Programul sprijină dezvoltarea a 500 de IMM-uri din România și contribuie la crearea de noi locuri de muncă. Pe lângă finanțarea capitalului, BERD ajută la dezvoltarea antreprenoriatului, facilitând accesul IMM-urilor la servicii de consultanță profesionale, menite să ofere instrumentele necesare pentru a se dezvolta.

Condiții pentru finanțare

Companiile care depun proiecte trebuie să aibă un capital majoritar românesc și privat, cel puțin doi ani de activitate, sub 250 de angajați și sub 50 milioane euro cifra de afaceri. În cazul respectării condițiilor, se va completa cererea de co-finanțare disponibilă pe site-ul www.basromania.ro, semnată și ștampilată. Procesul complet de evaluare poate dura între o lună și două luni. În schimb, în cazul în care există un număr mare de cereri, evaluarea proiectelor poate fi programată peste un anumit interval de timp, situație în care solicitanții sunt informați. Contribuția SBS nu poate depăși echivalentul a 10.000 euro pentru un proiect. În ceea ce privește numărul de proiecte finanțabile, acesta este limitat prin faptul că programul poate plăti un singur proiect la un moment dat pentru aceeași companie.

Etapele pentru obținerea finanțării

1Verificarea eligibilității solicitantului și a proiectului de consultanță pe baza cererii de finanțare.

2 Evaluarea societății și a proiectului de consultanță pentru care se solicită co-finanțarea.

3 Semnarea acordului de finanțare nerambursabilă între Client și BERD, concomitent cu semnarea contractului de consultanță între client și consultant.

4 Implementarea proiectului de consultanță.

5 Plata clientului către consultant a serviciilor de consultanță.

6 Rambursarea contribuției BAS către Client – în 10 zile lucrătoare de la prezentarea documentației complete.

Programul se derulează în România din 1993 și este finanțat de mai multe țări, iar până în prezent a primit peste 9 milioane de euro pentru sprijinirea activităților. Banii au venit din Austria, Uniunea Europeană, Canada, Luxemburg, Japonia, Marea Britanie. Circa 100 de consultanți locali au fost instruiți să ofere asistență în afaceri, iar peste 350 de antreprenori locali au învățat aptitudini antreprenoriale de bază.

Sursa evz.ro